Medlemsskab

Alle kan blive medlem af SAS Flyvehistorisk Forening. Det årlige kontingent andrager kr. 300.

Betaling af kontingent for 2023 betales via netbank:

Konto:  1551 0009 356282   (tekst til modtager: Kont og medlemmets navn)

Hvis du er interesseret i at blive medlem af foreningen, kan du melde dig ind på sasflyvehistorisk@gmail.com Opgiv venligst navn, adresse, emailadresse og telefonnr.
Du kan også kontakte bestyrelsen i åbningstiden (onsdage 13.00 – 17.00).

Arbejdsplads ved skrivebord