Velkommen til SAS Flyvehistorisk Forening

SAS var luftfartsselskabet som satte Skandinavien på verdenskortet, da man i halvtredserne indviede de første POLAR-ruter for trafikfly til hhv. Los Angeles og Tokyo. Verdens første flernationale luftfartsselskab blev dannet af de 3 nationale selskaber: DDL i Danmark, DNL i Norge og ABA (SILA) i Sverige.

Bevar fortiden for eftertiden

SAS Flyvehistorisk Forening blev stiftet 15. februar 1979 efter ønske fra Teknisk Afdeling om hjælp til restaurering og support af materiel til Danmarks Tekniske Museum, og samtidig fremme interessen for den flyvehistoriske relation til SAS.

Foreningen modtager, arkiverer og bevarer flyvehistoriske effekter, fotos og dokumentation, som har relation til SAS og DDL. Vi bevarer ikke effekter mm. fra andre danske/skandinaviske selskaber. Vi er samtidig underafdeling/depot for SAS Museet i Oslo. Samlingen har åbent for besøgende, så vi kan videreformidle de to flyselskabers historie.

Den første onsdag i måneden i vinterhalvåret har vi flyvehistoriske arrangementer for medlemmerne med foredrag, film og ekskursioner mm.

Om onsdagen, den ugentlige mødedag/åbningsdag, mødes medlemmer af foreningen for at arbejde, hygge og fortælle historier om SAS. Selve arbejdet i foreningen og foreningens lokaler går ud på, at passe og vedligeholde de udstillede genstande, registrere indkomne effekter, arkivering, foretage nødvendige udskiftninger samt sortere i alle de effekter, som foreningen har. Derudover har vi en guidegruppe, der fungerer som fortællere/rundvisere for større grupper i Kastrup. En anden guidegruppe deles med svenskerne og nordmændene om at være på  museet i Oslo/Gardermoen på søndage.

SAS flyvehistorisk forening
Petersdalvej 1
2770 Kastrup
CVR-nr. 38124536
Email: sasflyvehistorisk@gmail.com

Stewardesser