Privatlivspolitik

Besøgende på hjemmesiden.

Vi opsamler ingen personlige data fra besøgende på vores webadresse https://www.sasflyvehistoriskforening.dk.

Hjemmesiden er udelukkende en informationsside om foreningen, og du kan ikke indtaste personlige oplysninger i nogen form. Hvis du bruger email-linket til at skrive til os, bliver du omdirigeret, så du skriver fra din egen e-mail.

Medlemmer af foreningen.

Dine data, deres anvendelse internt samt hvem, der har adgang til dem.

Indmeldelse i foreningen foregår ikke fra denne side, og der vil derfor ikke blive indsamlet data om dig ved besøg på hjemmesiden.

Som udgangspunkt gives alle stamdata (inkl. accept af nyhedsbrev) af dig selv til foreningens bestyrelse ved indmeldelsen, hvorfor godkendelseskravet anses for at være opfyldt. Det drejer sig om dit navn, adresse, tlf. nr., e-mailadresse og registrering af kontingentbetaling.

Vi opbevarer ikke data om dig, som ikke er relevante, og de rettigheder som forordningen giver dig (f.eks. relevans, forældelse, godkendelse og oplysning) imødekommes. Du kan til enhver tid få oplyst,  hvilke data der er registreret om dig.

Følgende personer har adgang til medlemsdata: formand og kasserer.

Vi videregiver ikke dine data.

Vi videregiver ikke medlemsoplysninger til udenforstående.

Henvendelse vedrørende privatlivspolitikken.

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores politik, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, eller gerne vil have os til at rette dine data, bedes du kontakte bestyrelsen i åbningstiden (onsdage 13.00 – 17.00) eller på sasflyvehistorisk@gmail.com

SAS Flyvehistorisk Forening
Petersdalvej 1
2770 Kastrup

CVR-nr. 38124536